Nahoru
Domů Aktuálně Personál Ceník Pojišťovny 

Centrum léčebné rehabilitace
Ostrava

prim. MUDr. Eva Dostalíková

nestátní zdravotnické zařízení
od roku 1994
www.rehabilitace-dostalikova.cz

Zpět

Personální zajištění

Odborným garantem jsou lékaři - specialisté v oboru rehabilitačního a fyzikálního lékařství:

 • ovládající myoskeletální medicínu (manipulace a mobilizace páteře a kloubů)
 • ovládající akupunkturu a aurikuloterapii
 • jsou absolventi mnoha dalších odborných kurzů
 • po vyšetření pacienta a vyhodnocení dokumentace a rtg snímků stanoví přesnou diagnozu
 • navrhnou terapeutický plán prováděné léčby
 • kontrolují postup léčby a její výsledek

Fyzioterapie

Vlastní terapii provádějí zkušení odborníci ve fyzioterapii s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Každý pacient má „svého“ fyzioterapeuta, který se mu věnuje po celou dobu terapie podle četnosti docházky, kterou určí lékař.

V léčbě jsou využívány nejmodernější techniky léčebné tělesné výchovy, ve kterých jsou fyzioterapeuté vyškolení na speciálních odborných kurech, např.:

 • DNS dle prof.Koláře / dynamická neuromuskulární stabilizace /
 • PNS / proprioceptivní neuromuskulární stabilizace /
 • SM systém dle MUDr.Smíška s pružnými tahy,vhodný i pro léčbu skolioz
 • Spirální dynamika,Brüggerův koncept
 • Bobath koncept léčby kojenců s opožděným vývojem
 • Technika dle Mojžíšové pro ženy s problémy s otěhotněním
 • Měkké a mobilizační techniky fascií,kloubů a páteře
 • Kinesiotaping vypracovaný japonským lékařem Dr.Kenso Kasem
 • Cvičení na gymbalech,labilních plochách, s flexibarem apod.